miércoles, 2 de marzo de 2016

SE PRESENTA LA XXIV EDICIÓN DEL FORO RELIGIOSO POPULAR DE V/G

FORO RELIGIOSO POPULAR
XXIV 
FORO ERLIJIOSO HERRITARRA

Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1,14)


   Y esa humanidad habitada se llena de amor inagotable, de ternura, paz y libertad. Buena noticia para caminar en utopía, para construir evangelio.
  Sin embargo, la realidad nos muestra una humanidad sumida en la mayor desigualdad de su historia por la imposición de determinados —nuestros— modos culturales, prejuicios religiosos, conveniencias particulares; del capitalismo salvaje como sistema económico hegemónico y del pensamiento único.
  Uno de los objetivos de este pensamiento es narcotizar nuestras mentes de una y mil maneras. El lenguaje del poder nos manipula sin ningún tipo de pudor; crea desigualdades, etiqueta personas y pueblos, codifica culturas. Pero, como dice Pedro Casaldáliga, vamos caminando hacia la sociedad igualitaria y justa que tanto la humanidad como el planeta merecen; utopía por la que vale la pena luchar y soñar.
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor» (Lc 4, 18).
   Atento a estos signos, el Foro Religioso Popular quiere compartir y anunciarte el próximo Foro, cuyo lema es «Los lenguajes con los que (de) construimos humanidad».
Para entender, desmenuzar, analizar estos lenguajes y dialogar sobre ellos, contaremos con la presencia de Alicia Miyares, Fidel Delgado, Mª Ángeles Díaz Rodríguez, Mónica Cavallé, Rafael Redondo, Joxe Arregi, Jesús A. Núñez y Jesús Gil García.
   Te esperamos los días 8 y 9 de abril de 2016 en el Palacio de Congresos Europa. ¡Apúntatelo en la agenda!
   Te animamos a que pinches en la pestaña del Foro 2016  dónde  encontrarás la oportuna información.
    Y te agradecemos que hagas extensible esta invitación a otras personas a las que pueda interesar.
    Recibe un abrazo afectuoso.
Foro Religioso Popular


Hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua (Jn 1,14)


    Gizateria betea izan da, eta amaigabeko maitasuna, samurtasuna, bakea eta askatasuna darizkio. Utopikoki ibilitzeko, ebangelio eraikitzeko berri ona.
    Halere, errealitatea adierazle, gizateria bere historian zehar ezagutu duen desberdinkeria handienean dabil murgilduta, gureak diren zenbait sinismen baztertzaileen —kulturalak, erlijiosoak— eta komenentzia partikularren inposaketaren esku; kapitalismo basatia sistema ekonomiko nagusituaren eta pentsakera bakarraren hegemoniaren ondorioz.
    Nola edo hala gure adimena narkotizatzea da pentsakera honek duen helburuetako bat. Inolako lotsarik gabe, boterearen lengoaiak manipulatzen gaitu; ezberdintasunak sortzen ditu, pertsonak zein herriak sailkatzen, kulturak agortzen. Baina Pedro Casaldaligak esaten duen moduan, berdintasunezko gizarte justurantz gabiltza, Gizateriak, Lurrak berak merezi duen horrerantz; borrokatua eta amestua izatea merezi duen utopia horrerantz.
   «Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak bainau sagaratu behartsuei berri ona adierazteko; berak nau bidali gatibuei askatasuna eta itsuei ikusmena hots egitera eta zapalduak askatzera, Jaunak onginahia azalduko duen urtea hots egitera» (Lk 4,18).
     Zeinu hauetara adi, Foro Erlijioso Herritarrak  zurekin partekatu  eta igarri nahi du gure xxiv Foroa, zeinen goiburua «Gizateria (des)eraikitzeko erabiltzen ditugun lengoaiak» da.
Lengoaia hauek behatzen, aztertzen eta ulertzen ikasteko asmo honekin Alicia Miyares, Fidel Delgado, Mª Ángeles Díez Rodríguez, Monica Cavalle, Rafael Redondo, Joxe Arregi, Jesús A. Nuñez eta Jesus Gil Garcia gonbidatu ditugu.
     2016ko apirilaren 8 eta 9an Europa Biltzar Jauregian itxaroten zaitugu. Apunta ezazu agendan!
     Sakatu 2016ko erlaitzean eta bertan dagokion informazioa aurkitzen joango zara.
  Eta gonbidapen hau interesgarritzat jo dezaketen beste pertsona batzuei helaraztea eskertzen dizugu.
     Besarkada maitekor bat har ezazu.


Foro Religioso Popular